© 2019 Pedicures-Voorschoten.nl

Wijzigingen vergoeding voetzorg diabetes mellitus

Vanaf heden bepaalt het zorgprofiel waarin u bent ingedeeld door uw zorgverlener of u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. In 2014 bepaalde de Simm’s classificatie of uw wel of geen recht op vergoeding had vanuit de basisverzekering.

De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) wil deze verandering om de kosten van voetzorg voor diabetespatiënten beheersbaar te houden.


Het zorgprofiel beschrijft welke behandeling er nodig is om diabetische voetulcera (zweren) te voorkomen. Er zijn 4 zorgprofielen. Hoe hoger het zorgprofiel is, des te groter het risico op voetulcera, en des te meer voetzorg nodig is.


Wat is een zorgprofiel?

Het in kaart brengen welke ondersteuning, zorg en behandeling nodig is voor een diabetes patiënt.


Wie bepaalt het zorgprofiel?

De huisarts (of praktijk ondersteuner) of medisch specialist stelt in de jaarlijkse controle van de voeten de simm’s classificatie en het zorgprofiel vast. De huisarts/specialist kan ook afspreken met de podotherapeut dat de podotherapeut het zorgprofiel vaststelt.


Wanneer is er recht op vergoeding uit de basisverzekering?

  • Bij zorgprofiel 1 is recht op vergoeding van het jaarlijks voetonderzoek door een medisch pedicure, pedicure met certificaat diabetische voet (DV) of podotherapeut.
  • Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 is er recht op vergoeding zoals opgesteld in het behandelplan. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is.

De podotherapeut mag verzekerden doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt de afstemming met de pedicure.